Tersenyum itu indah. Maka tersenyumlah untukku ^_^ Jangan lupa komentarnya (y) :D

Sabtu, 27 Februari 2010

Arti sebuah senyuman (meaning of a smile/kahulugan ng isang ngiti )

Harganya tidak seberapa,tetapi sangat bermanfaat.
Senyum memperkaya mereka yang menerima.
Tanpa merugikan mereka yang memberikan.
Senyum hanya terjadi dalam sekejap
Namun dikenang selama-lamanya.

Senyum menciptakan kebahagiaan dirumah.
Membangung itikad baik dalam berusaha
Senyuman merupakan balas jasa dalam persahabatan.

Senyum adalah istirahat...

English :
The price is not much, but it is very useful.
A smile enriches those who receive.
Without harming those who give.'s
Smile just happens in a flash, but is remembered forever.
Smile creates happiness at home.
Build good faith in trying to smile is a reward in the friendship.'s
Smile is break ...

Filipino :
Ang presyo ay hindi marami, ngunit ito ay lubhang kapaki-pakinabang.
Isang ngiti enriches mga matatanggap.
Walang harming yaong magbigay.
'S Smile lang ang mangyayari sa isang flash, ngunit remembered magpakailan man.
Smile lumilikha ng kaligayahan sa bahay.
Bumuo ng mabuting pananampalataya sa sinusubukan na ngiti ay isang gantimpala sa pagkakaibigan.
' S Smile ay break ...